Ní thacaíonn an leathanach seo ach go pointe teoranta le do bhrabhsálaí. Ní mór duit brabhsálaí níos nua-aimseartha a shuiteáil (mar shampla, Edge, Chrome, Safari nó Firefox).

Do 16:00 ordaithe, seachadadh an chéad lá eile!

Ciseán siopadóireachta

Tá do thralaí siopadóireachta folamh

Bhuail Doorgaan winkelen

Téarmaí agus coinníollacha

 

Rialaíonn na téarmaí agus coinníollacha seo ("na Téarmaí") na húsáideoirí ("tú" nó "do") agus úsáid an tsuímh Ghréasáin www.apexnutrition.nl ("an Láithreán Gréasáin").

 

("muid", "ár", nó "sinn"). Léigh go cúramach iad le do thoil mar go gcuireann siad isteach ar do chearta dlíthiúla agus do dhliteanais. Mura n-aontaíonn tú leis na téarmaí seo, ná rochtain ná úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin. Má tá aon cheist agat faoi na téarmaí agus coinníollacha seo, déan teagmháil linn le do thoil.

 

1. Aontaigh

Trí úsáid a bhaint as an Láithreán Gréasáin, aontaíonn tú leis na Téarmaí agus toiliú linn faisnéis a sheoladh (lena n-áirítear faisnéis nuashonraithe) chun faisnéis a fháil ó thríú páirtithe, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, faisnéis do chárta dochair nó creidmheasa chun céannacht a fhíorú, do chárta creidmheasa a bhailíochtú, údarú cárta creidmheasa a fháil agus idirbhearta ceannaigh aonair a údarú.

 

2. Athruithe

Coimeádaimid an ceart chun:

Déan na Téarmaí seo a nuashonrú ó am go chéile agus cuirfear in iúl duit trí fhógra cuí ar an Láithreán Gréasáin. Is ortsa atá an fhreagracht a fhíorú go bhfuil na hathruithe seo ann. Tiocfaidh na hathruithe i bhfeidhm an tráth a bhfógraítear ar an Láithreán Gréasáin iad. Mura n-aontaíonn tú leis na Téarmaí leasaithe, iarrtar ort stop a chur leis an Láithreán Gréasáin a úsáid. Má leanann tú d’úsáid a bhaint as an Láithreán Gréasáin tar éis an dáta a dtiocfaidh na hathruithe i bhfeidhm, aontaíonn tú leis na Téarmaí nua.

An Láithreán Gréasáin agus a bhfuil ann a mhodhnú nó a tharraingt siar (go sealadach nó go buan), go hiomlán nó go páirteach, gan fógra a thabhairt duit roimh ré. Admhaíonn tú nach féidir linn a bheith faoi dhliteanas agat as aon athruithe ar an Láithreán Gréasáin agus ábhar nó as aon tarraingt siar air.

Sáraigh an t-aitheantóir nó an pasfhocal a sholáthraímid duit, a roghnaigh tú nó a sholáthair muid, má chreidimid nár chomhlíon Tú na Téarmaí seo.

3. Clárú

Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo barántaíonn tú:

Tá tú in ann conarthaí a dhéanamh go dlíthiúil.

Tá tú 18 mbliana d’aois nó níos sine ar a laghad.

Tá an fhaisnéis phearsanta a chaithfidh tú a sholáthar le haghaidh clárúcháin cruinn, cruinn, reatha agus iomlán ar gach bealach.

Ní dhéanann tú aithris ar aon duine nó aonán eile.

Cuireann tú in iúl dúinn láithreach faoi aon athruithe ar do chuid faisnéise pearsanta trí theagmháil a dhéanamh le hionadaithe ónár rannóg seirbhísí custaiméara trí ríomhphost: info@apexnutrition.nl

 

4. Beartas Príobháideachais

Déileálfaimid le do chuid faisnéise pearsanta go léir faoi rún agus ní úsáidfimid í ach de réir ár mBeartas Príobháideachta. Ina theannta sin, déanfaimid do chuid faisnéise a phróiseáil de réir ár mBeartas Príobháideachta. Trí úsáid a bhaint as ár Láithreán Gréasáin toilíonn tú leis an bpróiseáil seo agus barántaíonn tú go bhfuil an fhaisnéis go léir a sholáthraíonn tú cruinn.

Nuair a bheidh tú ag siopadóireacht ar an Láithreán Gréasáin, iarrfaimid ort an fhaisnéis phearsanta atá riachtanach chun tú a shainaithint a chur isteach, amhail d’ainm, seoladh ríomhphoist, seoladh billeála, seoladh seachadta, uimhir chárta creidmheasa agus faisnéis íocaíochta eile.

 

5. Do shábháilteacht a chosaint

Chun a chinntiú nach n-úsáidtear sonraí do chárta íocaíochta i ngan fhios duit, déanaimid comparáid idir ainm, seoladh agus faisnéis phearsanta eile a chuir tú ar fáil dúinn le linn an phróisis ordaithe le bunachair shonraí údaraithe tríú páirtithe.

Glacaimid an baol calaoise idirlín an-dáiríre. I bhfianaise líon méadaitheach na n-idirbheart calaoiseach le cárta creidmheasa, déantar ár n-orduithe go léir a sheiceáil go críochnúil agus úsáid á baint as an bhfaisnéis a soláthraíodh cheana féin. D’fhéadfaimis teagmháil a dhéanamh leat le haghaidh seiceálacha slándála breise agus ba mhaith linn do chomhoibriú a iarraidh ina leith. Ní ghlacfaimid le hidirbhearta calaoiseacha agus tuairisceofar iad do na húdaráis ábhartha.

Trí ghlacadh leis na Téarmaí seo toilíonn tú na seiceálacha seo a dhéanamh. Le linn na seiceálacha seo, féadfar faisnéis phearsanta a thíolacadh do ghníomhaireachtaí clárúcháin creidmheasa a fhéadfaidh an fhaisnéis seo a thaifeadadh. Bí cinnte nach ndéantar é seo ach amháin chun d’aitheantas a dheimhniú, nach ndéantar aon acmhainneacht creidmheasa a thástáil agus nach gcuirfear isteach ar do sheasamh creidmheasa. Déileálfar le haon fhaisnéis a sholáthraíonn tú go slán agus de réir an Achta um Chosaint Sonraí 1998.

6. Comhlíonadh

Ní féidir an Láithreán Gréasáin a úsáid ach ar mhodh dleathach chun críocha dleathacha. Aontaíonn tú cloí leis na dlíthe, na reachtanna agus na rialacháin go léir a bhaineann leis an Láithreán Gréasáin agus lena úsáid. Aontaíonn tú leis tríd an Láithreán Gréasáin:

Ná tabhair isteach ná dáil amach víris ríomhaire, Trojans, péisteanna, buamaí loighce nó eilimintí eile mar iad seo a d’fhéadfadh cur isteach, cur isteach nó cur isteach ar ghnáthphróisis ríomhaireachta.

Gan aon ábhar a thabhairt isteach ná a dháileadh atá clúmhillteach, maslach nó gáirsiúil.

Níl rochtain neamhúdaraithe ar bith ar ár láithreán, ar an bhfreastalaí ar a bhfuil an láithreán stóráilte, nó ar aon fhreastalaithe, ríomhairí nó bunachair shonraí eile atá nasctha lenár láithreán. Ní dhéanfaidh tú ionsaí ar an suíomh trí ionsaí diúltaithe seirbhíse nó ionsaí dáilte seirbhíse a dhiúltú.

Tríd an bhforáil seo a shárú, tá cion coiriúil á dhéanamh agat faoin Acht um Mí-Úsáid Ríomhairí 1990. Tuairisceoimid aon sárú den sórt sin do na húdaráis chuí um fhorghníomhú an dlí agus comhoibreoimid leo trí d’aitheantas a nochtadh dóibh. I gcás sárú den sórt sin, cuirfear deireadh láithreach le do cheart chun ár Láithreán Gréasáin a úsáid.

Ní bheimid faoi dhliteanas i leith aon chaillteanas nó damáiste de bharr ionsaí dáilte seirbhíse a dhiúltú, víris nó ábhar eile atá díobhálach ó thaobh na teicneolaíochta de a d’fhéadfadh ionfhabhtú a dhéanamh ar do threalamh ríomhaireachta, do chláir ríomhaire, do shonraí nó d’ábhar cosanta eile mar thoradh ar úsáid a bhaint as ár gcuid. Láithreán Gréasáin nó aon ábhar a íoslódáil ón Láithreán Gréasáin nó ó shuíomhanna eile atá nasctha lenár Láithreán Gréasáin.

7. Naisc Tríú Páirtí

Ar mhaithe le caoithiúlacht ár gcustaiméirí, féadfaidh naisc chuig láithreáin ghréasáin nó ábhair eile nach bhfuil smacht againn orthu a bheith ar an Láithreán Gréasáin. Mar eolas duit, ní dhéanaimid aon léiriú go bhfuilimid freagrach as na láithreáin ghréasáin nó na hábhair seo a athbhreithniú nó a fhormhuiniú. Nílimid faoi dhliteanas i leith na bpolasaithe príobháideachais nó ábhar na suíomhanna gréasáin sin, ná as aon damáiste, caillteanas nó sárú a tharlaíonn nó a líomhnaítear a bheith de bharr úsáid a bhaint as nó ag brath ar aon fhógraíocht, ábhar, táirgí, ábhair nó seirbhísí atá ar fáil trí shuíomhanna gréasáin den sórt sin nó foinsí.

8. Orduithe

Tá gach ordú faoi réir glactha agus infhaighteachta. Mura bhfuil na hearraí ordaithe ar fáil, cuirfear in iúl duit trí r-phost (nó ar mhodhanna eile mura gcuirtear seoladh r-phoist ar fáil) agus beidh an rogha agat fanacht go mbeidh an mhír ar ais i stoc, ansin cuir ar ceal do ordú.

Déileálfar le gach ordú a dhéanfar mar thairiscint chun na hearraí nó na seirbhísí a cheannach uainn agus coimeádaimid an ceart an tairiscint seo a dhiúltú am ar bith. Admhaíonn tú nach féidir go nglacfar le do thairiscint chun na hearraí agus na seirbhísí a thairgtear ar an Láithreán Gréasáin a cheannach mar gheall ar admháil uathoibríoch ar d’ordú a gheobhaidh tú uainn. Cuirtear an conradh ceannaigh idir tú féin agus sinne i gcrích nuair a (i) a ghearraimid an méid ó do chárta dochair, cárta creidmheasa nó PayPal agus (ii) seolfaimid na míreanna chugat nó nuair a thosaíonn tú na seirbhísí, cibé acu is déanaí, agus ag an am seoltar r-phost chugat ag dearbhú gur tugadh an conradh ceannaigh i gcrích ("Deimhniú an Loingis"). Níl aon oibleagáid orainn aon earraí nó seirbhísí atá mar chuid de d’ordú a sholáthar go dtí go mbeidh seoladh na n-earraí nó na seirbhísí sin deimhnithe i nDeimhniú Loingsiú ar leith.

Déanaimid gach réamhchúram réasúnach, laistigh dár gcumhacht, chun sonraí d’ordaithe agus d’íocaíocht a choinneáil slán, ach in éagmais faillí ar ár bpáirt ní féidir linn a bheith faoi dhliteanas i leith aon chaillteanas a d’fhéadfadh a bheith ort má fhaigheann tríú páirtí rochtain neamhúdaraithe. leis na sonraí a chuir tú ar fáil agus tú ag rochtain nó ag ordú tríd an Láithreán Gréasáin.

Ní féidir na táirgí a thairgtear ar an Láithreán Gréasáin a úsáid le hathdhíol nó le dáileadh. Coimeádaimid an ceart chun orduithe a chur ar ceal agus/nó cuntais a dhúnadh má chreidimid go bhfuil táirgí ordaithe de shárú ar an gcoinníoll seo.

Tá riosca agat maidir leis na táirgí a luaithe a sheachadtar iad chuig an seoladh seachadta a shonraigh tú agus na táirgí á ordú. Ní ghlacaimid le haon dliteanas má thug tú seoladh seachadta mícheart dúinn nó mura mbaileoidh tú na táirgí ón seoladh seachadta a chuir tú ar fáil.

9. An ceart chun cealú

Sa chás go bhfuil earraí nó seirbhísí ceannaithe agat mar thomhaltóir (.i. le haghaidh úsáid phríobháideach seachas úsáid ghnó), tá sé de cheart agat aon chonradh a tugadh i gcrích linn a chur ar ceal laistigh de 14 lá tar éis na hearraí nó na seirbhísí a fháil.

Más mian leat conradh a chur ar ceal faoin gclásal seo:

Déan é seo a thuairisciú trí theagmháil a dhéanamh linn nó scríobh chuig apexnutrition.nl

Ní mór duit seilbh a choinneáil ar na hearraí nó na seirbhísí agus a chinntiú go gcoimeádtar na hearraí nó na seirbhísí sa riocht céanna agus a seachadadh iad go dtí gur féidir leat na hearraí nó na seirbhísí a thabhairt ar ais chugainn.

Cuirfimid in iúl duit más mian linn na hearraí nó na seirbhísí a bhailiú. Baileofar na hearraí nó na seirbhísí laistigh de 28 lá ón bhfógra cealaithe a fháil agus gearrfaimid costas an bhailiúcháin ort. Is féidir leat na hearraí nó na seirbhísí a sheachadadh chugainn freisin trí theagmháil a dhéanamh ar dtús le ball dár bhfoireann seirbhísí custaiméara a bheidh in ann sonraí an tseolta a sholáthar duit. Ríomhphost: eolas@apexnutrition.nl

Tabharfar an méid a d’íoc tú linn ar ais laistigh de 30 lá tar éis na hearraí a fháil.

Más mian leat earraí a thabhairt ar ais ar aon chúis eile (mar shampla, toisc go gcreideann tú go bhfuil na hearraí briste nó lochtach), déanfaimid iniúchadh ar na hearraí ar theacht dóibh, agus a mhéid a dheimhnímid go bhfuil na hearraí seo lochtach i ndáiríre, déanfaimid deisiú nó praghas iomlán na n-earraí fabhtacha a athsholáthar nó a aisíoc leat (lena n-áirítear costais seachadta agus fillte is infheidhme). Lean ár nós imeachta um údarú fillte trí theagmháil a dhéanamh linn ar an bhfón nó ar ríomhphost. Déan teagmháil linn chomh luath agus is féidir agus de rogha air sin laistigh de 3 lá tar éis na hearraí a fháil. Mura féidir linn earra a sheoltar ar ais a lipéadú mar rud lochtach, beidh ort na costais a bhaineann leis a thabhairt ar ais.

Tá sonraí ar do cheart cealaithe, agus míniú ar conas é a úsáid, ar fáil sa Daingniú Loingis. Ní chuireann sé seo isteach ar do chearta dlíthiúla eile mar thomhaltóir.

 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach ar ár bpolasaí tuairisceáin.

 10. Praghas agus Íocaíocht

Áiríonn na praghsanna go léir a thaispeántar ar an suíomh Gréasáin CBL na RA (nuair is infheidhme) ag an ráta reatha agus tá siad ceart ag an am iontrála isteach sa chóras. Coimeádaimid an ceart chun praghsanna a athrú gan fógra (áfach, ní bheidh aon éifeacht ag na hathruithe seo ar orduithe a bhfuil Deimhniú Loingis faighte agat ina leith).

Má tá do sheoladh seachadta lasmuigh den AE, féadfaidh tú a bheith faoi réir dleachtanna iompórtála agus cánacha (CBL san áireamh), a ghearrtar tar éis do sheachadadh an tír chinn scríbe a bhaint amach. Ní mór duit costais bhreise den sórt sin a íoc. Cuimhnigh, le do thoil, gur féidir le beartais chustaim athrú go mór ó thír go tír. Molaimid duit dul i dteagmháil le d’oifig custaim áitiúil le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Is féidir íocaíocht a dhéanamh trí gach mórchárta íocaíochta, trí do chuntas PayPal nó trí iDeal. Cuirfear an íocaíocht do dhochar do chuntas nó do chuntas tráth seolta na n-earraí nó nuair a sholáthrófar an tseirbhís. Má dhéantar íocaíocht le cárta creidmheasa, coinneofar siar réamhúdarú de € 0,01 go dtí go ndéanfaidh eisitheoir an chárta an íocaíocht a bhailíochtú.

Sa chás nach dócha go bhfuil an praghas ar an leathanach seiceála ar taispeáint go mícheart agus go bhfaighimid é seo amach sula nglacfar le d’ordú de réir Chlásal 9, níl aon oibleagáid orainn na hearraí a dhíol leat ar an bpraghas sin. Déanaimid iarracht i gcónaí a chinntiú go dtaispeántar praghsanna ar ár Láithreán Gréasáin i gceart, ach féadann fíorearráidí tarlú. Má aimsímid earráid i bpraghas aon earraí a d’ordaigh tú, cuirfimid in iúl duit chomh luath agus is féidir agus tabharfaidh muid an rogha duit d’ordú a athdhearbhú ar an bpraghas ceartaithe nó d’ordú a chur ar ceal. Má chuireann tú an t-ordú ar ceal agus má d'íoc tú na míreanna cheana féin, déanfar aisíocaíocht iomlán.

Deimhníonn tú gurb é do mhaoin an cárta íocaíochta, an cuntas PayPal nó an cuntas bainc (má úsáideann tú iDeal). Tá gach sealbhóir cárta faoi réir seiceálacha fíoraithe agus údaruithe ó eisitheoir an chárta. Má dhiúltaíonn eisitheoir do chárta íocaíochta nó, ar chúis ar bith, mura n-údaraíonn sé íocaíocht, ní féidir linn a bheith faoi dhliteanas as aon mhoill nó neamhsheachadadh.

Mura bhfuil d’íocaíocht creidmheasa nó dochair próiseáilte ar chúis ar bith, coimeádaimid an ceart chun iarracht a dhéanamh an íocaíocht a phróiseáil arís. Cuirfimid in iúl duit ar a laghad 48 uair roimh gach uair a dhéanaimid iarracht an íocaíocht a phróiseáil arís trí ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist a chuir tú ar fáil. Mura dteastaíonn uait go ndéanfaimid iarracht an íocaíocht a phróiseáil arís, ní mór duit d’ordú a chur ar ceal laistigh de 48 uair tar éis an ríomhphost seo a fháil.

Ní cheadaítear cóid lascaine ach amháin faoi chur i bhfeidhm dian na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a luaitear nuair a eisíodh an cód, amhail infheidhmeacht nó uasluach ordaithe. Cuir na coinníollacha seo ar an eolas le do thoil roimh ordú a dhéanamh, mar coimeádaimid an ceart chun orduithe a dhiúltú nó a chealú mura gcomhlíontar na coinníollacha seo, fiú sa chás go bhfuil méid do chárta íocaíochta nó do chuntas bainc (má úsáideann tú iDeal) curtha díscríofa. Má bhíonn aon choinbhleacht idir na téarmaí agus na coinníollacha faoinar eisíodh na cóid lascaine agus na téarmaí agus na coinníollacha sin, beidh feidhm ag téarmaí agus coinníollacha na gcód lascaine. Is féidir cóip de na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le cóid lascaine a iarraidh ag am ar bith ónár rannóg seirbhísí do chustaiméirí tríd an seoladh ríomhphoist info@apexnutrition.nl

11. Maoin Intleachtúil

Tá ábhar an tsuímh Ghréasáin cosanta ag cóipcheart, trádmharc, bunachar sonraí agus cearta maoine intleachtúla eile agus admhaíonn tú go bhfanann an t-ábhar agus an t-ábhar a chuirtear ar fáil mar chuid den Láithreán Gréasáin mar chuid dár maoin nó mar mhaoin dár gceadúnaithe.

Is féidir leat ábhar ón Suíomh Gréasáin a aisghabháil agus a thaispeáint ar scáileán ríomhaire, ábhar den sórt sin a stóráil i bhfoirm leictreonach ar thiomántán crua (ach ní ar fhreastalaí nó ar mheán stórála eile atá nasctha le líonra), nó cóip den ábhar sin a phriontáil duit féin. úsáid phearsanta, neamhthráchtála, ar choinníoll go gcloíonn tú le gach fógra cóipchirt agus dílseánaigh. Níl cead agat in imthosca ar bith ábhair nó ábhar an tSuímh Ghréasáin a atáirgeadh, a mhodhnú, a chóipeáil, a dháileadh nó a úsáid chun críche tráchtála ar bith.

12. Teorainn le Dliteanas

(a) De bhun chlásal 14, má theipeann orainn na Téarmaí seo a chomhlíonadh, ní bheimid faoi dhliteanas ach amháin i leith damáistí a d’fhulaing tú mar thoradh ar ár sárú conartha (cibé i gconradh, tort (lena n-áirítear faillí), sárú dualgais reachtúla. nó ar shlí eile (b) ar iarmhairt intuartha na mainneachtana iad.

(b) Ní dhéanann aon ní sna Téarmaí seo ár ndliteanas a eisiamh nó a theorannú maidir le:

(i) Bás nó díobháil phearsanta de bharr ár n-fhaillí;

(ii) Calaois nó ionadaíocht chalaoiseach;

(iii) Aon sárú oibleagáide faoi Alt 12 den Acht um Dhíol Earraí 1979 nó Alt 2 den Acht um Sholáthar Earraí agus Seirbhísí 1982 .

(iv) Táirgí lochtacha de réir bhrí an Achta um Chosaint Tomhaltóirí 1987 .

(v) Aon sárú d’aon ghnó ar na téarmaí agus coinníollacha seo a thabharfadh teideal chun an conradh a fhoirceannadh.

(vi) Maidir le haon ábhar a mbeadh sé mídhleathach dúinn ár ndliteanas a eisiamh nó iarracht a dhéanamh é a eisiamh.

 

Úsáid an tsuímh Ghréasáin

Cuirtear an Láithreán Gréasáin ar fáil ar bhonn “mar a fheictear” agus “mar atá ar fáil” gan a thuilleadh ionadaíochta nó deimhnithe. Ní thugaimid aon bharántas, sainráite nó intuigthe, maidir leis an Láithreán Gréasáin agus a úsáid. Admhaíonn tú nach féidir linn ráthaíocht a thabhairt agus nach féidir linn a bheith freagrach as slándáil nó príobháideacht an tSuímh Ghréasáin agus faisnéis a sholáthraíonn tú. Tá na rioscaí a bhaineann le húsáid an Idirlín ort.

Cé go ndéanfaimid iarracht a chinntiú go bhfuil an t-ábhar atá ar fáil ar an Láithreán Gréasáin ceart, go bhfuil cáil air agus ar ardchaighdeán, ní féidir linn glacadh le haon fhreagracht mura bhfuil sé seo amhlaidh. Ní bheimid freagrach as aon earráidí, easnaimh nó torthaí a fhaightear ó úsáid na faisnéise sin nó as aon fhadhbanna teicniúla a d’fhéadfadh a bheith agat tríd an Láithreán Gréasáin. Má chuirtear ar an eolas sinn faoi mhíchruinneas san ábhar ar an Láithreán Gréasáin déanfaimid iarracht iad a cheartú chomh luath agus is féidir le réasún.

Go háirithe, séantaímid gach oibleagáid a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

neamh-chomhoiriúnacht an tsuímh Ghréasáin le do threalamh, bogearraí nó naisc teileachumarsáide;

fadhbanna teicniúla lena n-áirítear earráidí nó cur isteach ar an Láithreán Gréasáin;

neamhoiriúnacht, neamhiontaofacht nó míchruinneas an tSuímh Ghréasáin; agus

neamhleordhóthanacht an tsuímh Ghréasáin chun do riachtanais a chomhlíonadh.

Chomh fada agus a cheadaítear faoin dlí is infheidhme, aontaíonn tú nach mbeimid faoi dhliteanas duit féin ná d’aon tríú páirtí as aon damáiste iarmhartach nó teagmhasach (cuimsíonn an dá théarma, gan teorainn, iad eacnamaíoch amháin, caillteanas brabúis, caillteanas faisnéise gnó, caillteanas de choigilteas réamh-mheasta, caiteachas amú, caillteanas príobháideachta agus caillteanas sonraí) nó aon damáiste indíreach, speisialta nó pionósach eile a eascraíonn as nó a bhaineann leis an Láithreán Gréasáin.

13. Dícheangal

Má mheastar go bhfuil aon chuid de na Téarmaí mídhleathach, neamhní nó neamh-infheidhmithe ar chúis ar bith, ansin déanfar an fhoráil sin a scoilteadh ó na Téarmaí, ach ní dhéanfaidh sí difear do bhailíocht agus in-fhorghníomhaitheacht na bhforálacha atá fágtha de na Téarmaí.

14. Tarscaoileadh

Ní dhéanfar aon tarscaoileadh uainn a fhorléiriú mar tharscaoileadh a eascraíonn as nó de bhun aon fhorálacha de na Téarmaí.

15. Comhaontú Iomlán

Tá na Téarmaí seo mar bhunús iomlán d’aon chomhaontú ar thángthas air idir tú féin agus sinne.

16. Dlí agus Dlínse

Tá na téarmaí seo á rialú ag agus á bhforléiriú de réir dhlíthe na hÍsiltíre agus an AE. Is iad cúirteanna na hÍsiltíre amháin a shocróidh aon díospóidí.

17. Blaganna/ailt agus leathanaigh táirge/faisnéise

Tá an fhaisnéis ar an suíomh Gréasáin seo agus sna blaganna chun críocha faisnéise ginearálta. Ba mhaith linn a aibhsiú nach bhfuil aon maíomh sláinte san fhaisnéis a chuirtear ar fáil. Níor cheart ábhar an tsuímh Ghréasáin agus na mblag seo a mheas mar chomhairle leighis agus ní thagann sé in ionad chomhairle gairmí cúraim sláinte cáilithe.

Bainimid úsáid as faisnéis a sholáthraíonn tríú páirtithe, amhail staidéir agus foinsí foilsithe. Cé go ndéanaimid ár ndícheall an fhaisnéis seo a roghnú agus a chur i láthair go cúramach, ní féidir linn iomláine, cruinneas, iontaofacht nó bailíocht na faisnéise a ráthú.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an fhaisnéis a chuirtear i láthair bunaithe ar staidéir agus ar fhoilseacháin, ach níl na staidéir déanta againn féin. Mar sin, ní féidir linn freagracht a ghlacadh as aon earráidí, easnaimh nó neamhiomlán san fhaisnéis a chuirtear ar fáil.

Is ar do phriacal féin go hiomlán a bhaineann úsáid na faisnéise ar an suíomh Gréasáin seo agus sna blaganna. Níl muid faoi dhliteanas i leith aon damáiste nó díobháil a eascraíonn as úsáid na faisnéise a soláthraíodh.

Téigh i gcomhairle le gairmí cúraim sláinte cáilithe i gcónaí chun comhairle shonrach a fháil atá oiriúnach do do chás féin agus do riocht sláinte.

18. Léirmheasanna

Trí athbhreithniú a chur isteach, deonaíonn tú ceart neamh-eisiatach, saor ó ríchíosa, suthain, neamh-inchúlghairthe, agus láncheadúnaithe dúinn úsáid, atáirgeadh, modhnú, oiriúnú, foilsiú, aistriú, saothair díorthaigh a chruthú ó ábhar den sórt sin, a dháileadh agus a thaispeáint ar fud an domhain. sna meáin go léir.

Deonaíonn tú dúinn agus gach cuid de Apex Nutrition an ceart an t-ainm a chuir tú in iúl duit féin a úsáid, má roghnaítear é.

Tarscaoileann tú do cheart go n-admhaítear mar údar an ábhair sin agus do cheart chun agóid a dhéanamh má sháraítear ábhar den sórt sin.

Aontaíonn tú aon ghníomh breise a dhéanamh is gá chun aon cheann de na cearta thuas a bhronn tú orainn a chur i gcrích, lena n-áirítear forghníomhú gníomhais agus doiciméad ar ár n-iarraidh.

Léiríonn tú agus barántaíonn tú go bhfuil gach ceart agat nó go rialaíonn tú gach ceart san ábhar a phostálann tú. Agus aontaíonn tú gur ar an dáta a chuirtear na hábhair nó na hábhair ar fáil dúinn agus gach cuid de Apex Nutrition curtha isteach:

Tá an t-ábhar agus an t-ábhar ceart;

Ní sháróidh úsáid an ábhair agus an ábhair a chuirfidh tú isteach aon treoirlínte infheidhme agus ní dhéanfaidh sé díobháil d’aon duine nó d’aonán (lena n-áirítear nach bhfuil an t-ábhar nó an t-ábhar clúmhillteach). Aontaíonn tú sinn a shlánú in aghaidh aon agus gach éileamh tríú páirtí a eascraíonn as nó a bhaineann le sárú ar aon cheann de na barántais seo.

Cuirfear buaiteoirí an chomórtais athbhreithnithe ar an eolas trí ríomhphost. Mura bhfreagróidh tú ár ríomhphost laistigh de 20 lá, déanfar an duais a fhorghéilleadh.